TÂRGU’ IEŞILOR ŞI MOŞTENIREA LĂSATĂ DE ŞTEFAN CEL MARE

TÂRGU’ IEŞILOR ŞI MOŞTENIREA LĂSATĂ DE ŞTEFAN CEL MARE

TÂRGU’ IEŞILOR ŞI MOŞTENIREA LĂSATĂ DE ŞTEFAN CEL MARE 1500 938 WorldTravelGroup
Paşii ne poartă spre Nordul ţării, unde vom descoperi frumuseţile zonei, vechea capitală a Moldovei, mănăstirile pictate din Bucovina, adevărate capodopere de artă, unice în întreaga lume, pentru ca traversând apoi Cheile Bicazului, una din minunile create de natură şi asupra căreia omul nu a intervenit mai deloc, să ajungem în Secuime.
 • Dis-de-dimineaţă pornim către Moldova pentru a ajunge în “Târgu’ Ieşilor” – Iaşi, însă nu înainte de a ne opri la Miclăuşeni ca să descoperim pas cu pas frumuseţea ascunsă a Castelului Sturdza. Clădit pe un aşezământ moldovenesc cu o istorie de 600 de ani, castelul ridicat de George Sturdza la cumpăna veacurilor al XIX-lea şi al XX-lea, reprezintă astăzi o adevărată bijuterie arhitectonică de factură neogotică, distingându-se prin blazoanele şi stemele ornamentale ce-i împodobesc faţada şi turnurile de pază ce străjuiesc parcul. Actualul castel, monument istoric de artă gotică, a fost ridicat între anii 1880-1904 de către George A. Sturdza şi soţia sa Maria (născută Ghica), pe locul unui vechi conac din 1755 (din care au mai păstrat câteva odăiţe şi inscripţia de atestare). Majoritatea decoraţiilor exterioare ale castelului reiau detalii din stema sturzeştilor, la care se adaugă emblema castelanului George A. Sturza, inspirată de icoana Sfântului Gheorghe. Biblioteca Miclăuşeana s-a constituit în timp, prin achiziţii făcute de fiecare castelan, cei mai pasionaţi bibliofili fiind logofătul Dimitrie Sturza (1756-1846), fiii săi Costache Sturza-Scheianu (cca. 1790-1860) şi Alexandru Sturza-Miclăuşanu (1803 – 1848), precum şi fiul acestuia din urmă, Dimitrie A. Sturza (1833-1914). Din preţioasa bibliotecă s-au păstrat doar câteva mii de cărti, multe deteriorate (din care cca. 4.000 de volume se găsesc la Episcopia Romanului şi alte câteva sute la biblioteca Universitară din Iaşi), mii de scrisori şi documente (actualmente în posesia Arhivelor Statului). Înfiinţarea în 1947 a Mănăstirii de Maici Miclăuşeni o datorăm Ecaterinei Sturza Cantacuzino, care ea însăşi a îmbrăcat haina monahală ca mulţi alţii dintre înaintaşii săi.  Biserica, ce avea rolul de capelă a familiei Sturza, este o construcţie monumentală de influenţă clasică, compusă din patru încăperi boltite: pridvor mic, pronaos, naos şi altar. Ȋncă din timpuri străvechi înaintaşii sturzeştilor au avut iniţiative frumoase de a organiza în jurul conacelor adevărate oaze de linişte şi reculegere. Astfel, Alecu Sturza şi soţia sa, Ecaterina, au împodobit vechiul conac al familiei şi l-au înconjurat cu grădini, extinzând aleile cu flori, îndepartând de conac casele ţăraneşti şi amenajând, dupa 1837, un frumos parc în stil englezesc. La sfârşitul zilei ajungem în dulcele târg al Iaşului.

 • Ziua o începem prin descoperirea frumosului “Târg al Ieşilor”, fostă capitală a Moldovei, în perioada 1564–1859. Explorarea oraşului debutează cu vizita bisericii “Sf. Nicolae Domnesc”, biserică ortodoxă, construită de Ştefan cel Mare în perioada 1491-1492 şi refăcută în anii 1884-1904 de arhitectul francez Andre Lecomte du Nouy. Mănăstirea “Sf. Nicolae Domnesc” reprezintă un focar de cultură românească, dovadă fiind tiparniţa mitropolitului Dosoftei datorită căreia au apărut numeroase cărţi în limba română, începând cu anul 1680, precum şi înfiinţarea în 1749, de către Constantin Mavrocordat, a unei şcoli româneşti. Un obiectiv monumental, de o frumuseţe inegalabilă, Palatul Culturii din Iaşi, marcând puternic arhitectura vechii capitale a Moldovei, s-a impus ca o adevărată efigie încă de la apariţia în peisajul urbei. Palatul este o îmbinare fericită a mai multor stiluri arhitecturale: neogotic, romantic şi neobaroc. Construit între anii 1906-1925 după planurile arhitectului I.D. Berindey, s-a impus prin dimensiunile sale remarcabile. Astfel, turnul central al clădirii, care atinge 55 de metri înalţime, făcea ca Palatul să fie considerat în epocă cea mai înaltă clădire din oraş. Edificiul se deschide printr-un hol generos, Holul de Onoare, conceput în stil neogotic, spaţiu care se finalizează cu o boltă în ogivă decorată cu vitralii. Sala Voievozilor, situată la etaj este cea mai frumoasă şi monumentală încăpere a Palatului, fiind ornamentată distinct de celelalte săli. Dincolo de arhitectură, Ceasornicul Palatului a contribuit în mod deosebit la faima clădirii. Palatul mai adăposteşte şi câteva muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Ştiintei şi Tehnicii, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, toate fiind mărturii ale culturii, civilizaţiei şi istoriei româneşti de-a lungul timpului. Ȋn turul nostru prin Iaşi, vom mai putea admira Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”, Catedrala Metropolitană, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” şi nu în ultimul rând Parcul Copou (sau Grădina Copou), cel mai vechi parc din Iaşi. La sfârşitul vizitei continuăm periplul nostru şi ne îndreptăm spre Ruginoasa, un alt loc de o mare încărcătură istorică. Aici găsim Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Palatul este construit în stil neogotic în anul 1804 şi iniţial a aparţinut familei Sturdza. Actualmente este muzeu memorial dedicat Domnitorului Unirii. Ȋn anul 1862, Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Principatelor Unite, a cumpărat la licitaţie moşia Ruginoasa, dorind să o transforme în reşedinţă de vară. Prima grijă a domnitorului a fost să renoveze integral palatul. Deşi domnitorul a petrecut puţin timp la palat, aici a locuit soţia sa, Doamna Elena Cuza (1825-1909), care s-a ocupat de mobilarea şi decorarea palatului şi parcului. Ȋn cursul serii, vom sosi la Gura Humorului.

 • Cum ne aflăm în Bucovina, regiune a Moldovei ce ni se înfăţişează sub acest nume începand din 1774, “ţara pădurilor de fag”, renumită pentru peisajele sale mirifice, dar şi mai cunoscută prin mănăstirile pictate, construite în sec. XV – XVI, sub domnia lui Ştefan cel Mare, întreaga zi o dedicăm descoperirii acestor mănăstiri, înscrise în Patrimoniul UNESCO. Dar mai întâi, facem un scurt popas la Vama, la Muzeul Oului. Cel mai mare muzeu de acest gen din România, unic prin valoarea exponatelor, reuneşte peste 7.000 de ouă pictate, atât din România, cât şi ouă de pe toate meridianele lumii. Ȋncepem turul mănăstirilor cu mănăstirea Moldoviţa, ctitorită în anul 1532, de către Petru Rareş, iubitor de artă, ca şi tatăl său, Ştefan cel Mare. Unul din punctele de atracţie al mănăstirii îl constituie pictura exterioară (executată “al fresco”), mai ales cea de pe peretele sudic al bisericii, care s-a păstrat în bune condiţii. Mănăstirea Suceviţa, construită între anii 1583-1586, este renumită prin fresca “Scara Raiului” şi prin impozante ziduri de apărare. Zidurile sunt acoperite atât la interior, cât şi la exterior de fresce realizate în 1601, care înfăţişează episoade din Vechiul şi Noul Testament. De departe cea mai spectaculoasă mănăstire din Moldova, mănăstirea Voroneţ datează din 1488, e supranumită “Capela Sixtină a Estului” şi este considerată “bijuteria” Bucovinei, pentru frescele exterioare care decorează biserica în “albastru de Voroneţ”, dintre care cea mai celebră este “Judecata de Apoi “. La finalul zilei revenim la Gura Humorului.

 • Incursiunea noastră continuă cu trecerea Munţilor Hăşmaş, prin Cheile Bicazului, pentru a ajunge în Transilvania. Pe drum ne oprim pentru a admira mănăstirea Neamţ, mănăstire de călugări, atestată documentar din 1407. Ctitorită de Ştefan cel Mare, cu o arhitectură moldovenească, aşezamântul are cea mai mare şi mai veche bibliotecă mănăstirească (18.000 de volume) şi a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea culturii şi artei medievale româneşti. Continuăm cu vizita mănăstirii Agapia ce datează din sec. al XVII-lea, fiind celebră atât pentru muzeul său, care conservă frumoase icoane şi broderii, cât şi pentru atelierele sale unde putem vedea maicile care realizează aceste bijuterii. Pentru a ajunge în Secuime, străbatem Cheile Bicazului, impresionante prin maiestuozitatea pereţilor de stâncă şi sălbăticia peisajului, o adevărată minune a naturii. Traversând o zonă muntoasă cu frumuseţile sale unice: păşuni verzi, pârâuri repezi, brădeturi uriaşe, serpentine care ne oferă privelişti splendide, pornim spre Valea Hăşmaşului şi ajungem repede la o frumuseţe naturală unică, situată la 983 metri înălţime, adică la Lacul Roşu. Acest lac, născut din nimic într-o noapte furtunoasă, în anul 1837, este leagăn al miturilor şi legendelor, justificate de rămăşitele unor trunchiuri de copaci, unde apa capătă nuanţe roşiatice sugerând senzaţii şi efecte înspăimântătoare. Seara o vom petrece într-un mod inedit participând la un atelier în cadrul căruia cei doritori vor putea învăţa să facă celebrul kurtos kalacs, cozonacul secuiesc vechi de mai multe secole. 

 • Cum periplul nostru se apropie de sfârşit, cu regret ne îndreptăm spre Bucureşti. Dar ne răsfăţăm cu o ultimă atracţie…. Sânsimion… de ce? De ce merită să mergi până la Sânsimion în Harghita? Pentru că dacă îţi place berea trebuie neapărat să guşti şi să cunoşti secretul “berii interzise”, oprindu-te la Manufactura Csiki Sor Tiltott, o micuţă fabrică de bere artizanală, care înfruntând concurenţa unor companii de renume în “ale berii”, ne oferă un adevărat spectacol prin dezvăluirea secretelor ei, pentru ca la final să ne lase să o degustăm. Ajungem în Bucureşti, la finalul acestei excursii, mai “bogaţi” şi aşteptând cu interes noi aventuri pentru a descoperi alte locuri spectaculoase din România…..

1.185 Lei / persoană în cameră dublă
Date de plecare: 16.06.2021; 08.09.2021

  • 4 nopţi de cazare la hoteluri de 3* și 4* (hotel Ramada 3* / Iaşi; hotel Best Western Bucovina 4* / Gura Humorului; hotel Lacu’ Roşu 4* / Lacu’ Roşu);
  • Mic dejun şi cină;
  • Vizite conform descrierii;
  • Transport cu autocar/microbuz modern, cu climatizare;
  • Ghid însoţitor pentru întreaga perioadă;
  • Supliment SGL: 440 Lei;
  • Copil 0-2,99 ani: gratuit;
  • Copil 3-11,99 ani: reducere 30%.
  • Asigurarea storno;
  • Taxe şi cheltuieli personale;
  • Intrările la obiectivele turistice (Castelul Sturdza/Miclăuşeni: Adulţi – 15 lei; Pensionari/studenți/elevi de liceu – 10 lei; Elevi de gimnaziu – 5 lei; Preșcolari și elevi din ciclul primar -3 lei; Palatul Culturii/Iaşi: Adulţi – 40 lei; Pensionari – 20 lei; Elevi/Studenţi – 10 lei; Biserica Trei Ierarhi/Iaşi: 5 lei; Palatul memorial Alexandru Ioan Cuza: Adulţi – 16 lei; pensionari – 8 lei; Copii/Elevi – 4 lei; Muzeul oului/Vama: Adulţi – 5 lei; Copii/Elevi – 2 lei; Mănăstiri Bucovina – 5 lei fiecare; taxele menţionate sunt valabile la momentul publicării programului, iar modificarea acestora este independentă de agenţia de turism).
  • Plecările pe acest program se fac din Bucureşti, dimineaţa la ora 08:00, de la Piaţa Victoriei (în dreptul service Aviatorilor);
  • Turiştii se vor prezenta la locul de îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră mai devreme faţă de ora de plecare menţionată;
  • Aşezarea în autocar/microbuz va fi realizată de către ghidul însoţitor conform diagramelor de îmbarcare (în funcţie de ordinea înscrierii turiştilor);
  • Deşi se fac toate eforturile pentru a opera tururile aşa cum sunt prezentate, în unele situaţii, independente de voinţa noastră, poate fi necesar să facem modificări la traseu sau ordinea obiectivelor din itinerar;
  • Numărul minim de participanţi pentru a se putea organiza acest program este de 35 persoane; suplimentul de achitat in cazul unui grup de 20 persoane este de 175 Lei;
  • Avansul la inscriere este de 50%.  • [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]