Pe Valea Prahovei, descoperind locuri mai puţin cunoscute, dar la fel de surprinzătoare
(Muzeul ceasurilor Ploieşti, Casa Hagi Prodan, Conacul Pană Filipescu, Salina Slănic Prahova)

Pe Valea Prahovei, descoperind locuri mai puţin cunoscute, dar la fel de surprinzătoare
(Muzeul ceasurilor Ploieşti, Casa Hagi Prodan, Conacul Pană Filipescu, Salina Slănic Prahova)

Pe Valea Prahovei, descoperind locuri mai puţin cunoscute, dar la fel de surprinzătoare
(Muzeul ceasurilor Ploieşti, Casa Hagi Prodan, Conacul Pană Filipescu, Salina Slănic Prahova)
1500 938 WorldTravelGroup
Urmând cursul râului Prahova, zăbovim pentru câteva minute nepreţuite în Muzeul Ceasului, pentru că timpul petrecut cu respect este o adevărată comoară pentru suflet. Tot în Ploieşti admirăm şi o casă istorică de târgoveţ, Casa Hagi Prodan. Rămânem în decorul blajin al câmpiei care înconjoară Ploieştiul, descoperind Conacul Pană Filipescu, un muzeu surprinzător, care evocă istoria familiilor Cantacuzino şi Filipescu. Coborâm în adâncul pământului spre a admira formaţiunile create de sare, una dintre bogăţiile zonei.
 • Ilustrator și valorificator al moștenirii cantacuzine din judeţul Prahova, importantul monument istoric amplasat pe Drumul Voievozilor este un exemplu remarcabil al arhitecturii civile, bijuterie a stilului tradiţional românesc. În preajma anului 1650, tânăra familie boierească, rezultată din căsătoria marelui logofăt Pană Filipescu cu Marica, fiica postelnicului Constantin Cantacuzino, construiește la mică distanţă de palatul postelnicului, pe actualul teritoriu al comunei Filipeștii de Târg, conacul „Pană Filipescu”. Acest conac a fost precursorul stilului brâncovenesc, fiind construit cu pridvor, logie, parter înalt accesibil prin intermediul unor scări din piatră, etaj, dar și pivnițe boltite, chiar generoase.

 • Situată la o adâncime de 208 m, pe o suprafaţă de 53.000 mp, a fost deschisă vizitării după anul 1970. Circuitul turistic parcurge un traseu care permite evidenţierea unor elemente spaţiale de interes turistic în structura internă a masivului de sare, reprezentate prin cute cu dezvoltare pe zeci de metri, marcate prin alternanţe de benzi divers colorate, cu nuanţe de gri şi alb, diverse caracteristici mineralogice (structură, textură, mod de cristalizare) şi prin puritatea deosebită a sării. În acest “palat de sare” microclimatul este constant și de nereprodus la suprafață: temperatură de 12-13º C, umiditate relativă a aerului de 50-60%, radioactivitate la limita de detecție, presiune atmosferică cu 18 mmHg mai mare decât la suprafață, concentrație mare de aerosoli naturali salini, lipsa alergenilor vegetali, raritatea germenilor condiționat patogeni și lipsa celor patogeni.

 • Unicul muzeu de profil din România funcţionează din 1971 în clădirea monument de arhitectură (1890) care a aparţinut magistratului şi prefectului Luca Elefterescu. Expoziţia permanentă ilustrează evoluţia instrumentelor de măsurat timpul din secolele XVI-XIX, valenţele artistice, tehnice şi memoriale ale acestora în contextul ambientului antebelic corelat cu aplicaţiile interactive contemporane. Muzeul are o colecţie de aproape 1000 de piese printre care: cadran solar, pendul construit din lemn în 1634, ceas pus în mişcare printr-o cădere de apă (Londra, 1654), primul ceas de buzunar („oul de Nürnberg”), orologii de turn, o piesă din 1693 (realizare a ceasornicarului Ralf Gout), ceasul de mână construit în acelaşi an de Courvoisier (cu efigia lui Ludovic al XIV-lea), piese realizate de maeştrii londonezi Georg Prior, Edward Prior, Th. Whit, George Clarke, Markwich, Markham, Jo Wightmann, Van Laure, de ceasornicari francezi (Benjamin Balber, George Charle, Meuron), austrieci (Philipp Ia-cob, Beyr) sau elveţieni (Pres Vaucher, A. Hess). Pot fi văzute ceasuri cu mecanisme muzicale care cântă „Marseilleza”, „Deşteaptă-te, române!” sau valsurile lui Strauss.

 • Muzeul Casă de Târgoveţ din sec. al XVIII-lea – al XIX-lea te introduce în atmosfera acestei perioade. Muzeul este găzduit de casa „giuvaer al vechii noastre arte” (Nicolae Simache) construită în jurul anului 1785 de meşteri pricepuţi, pentru un negustor localnic. Muzeul îşi are sediul în cea mai veche casă din Ploieşti, monument de arhitectură românească. Construită în 1785 de bogatul negustor Hagi Prodan, remarcată de Nicolae Iorga, casa devine după Primul Război Mondial „Muzeul Prahovei”, iar din 1953, prin eforturile profesorului Nicolae Simache, Muzeul „Hagi Prodan”. În prezent, policromia stucurilor exterioare, eleganţa celor interioare, rafinamentul plafoanelor sculptate completează şi pun în evidenţă patrimoniul muzeal original de o excepţională valoare artistică, icoana de hagiu, portrete, mobilier cu intarsii, vase din alamă, etalat în expoziţia permanentă care reconstituie atmosfera şi ambientul vieţii cotidiene a familiei hagiului.

149 lei/persoană
VINERI (18.06; 16.07; 13.08; 17.09; 15.10; 12.11.2021)

  • Transportul cu microbuz sau autocar în functie de numărul de persoane confirmate;
  • Ghid însoţitor;
  • Vizitele conform programului menţionat.
  • Masa de prânz;
  • Cheltuieli personale;
  • Intrările la obiectivele menţionate în program (Conacul Pană Filipescu: Adulţi – 10 lei; Pensionari – 6 lei; Elevi/studenţi – 4 lei; Salina Slănic Prahova: Adulţi – 25 lei; Copii/Elevi/Studenţi (3-25 ani) – 18 lei; Copii sub 3 ani – gratuit (cu recomandare medicală; în lipsa acesteia accesul se face pe răspunderea adultului însoţitor); Pensionari – 20 lei; Muzeul Ceasurilor Ploieşti: Adulţi – 12 lei; Pensionari – 6 lei; Elevi/studenţi – 4 lei; Casa Hagi Prodan: Adulți – 8 lei, Pensionari – 4 lei; Copii/elevi/studenți – 2 lei); taxele menţionate sunt valabile la momentul publicării programului, iar modificarea acestora este independentă de agenţia de turism.
  • Plecările pe acest program se fac din Bucureşti, dimineaţa la ora 08:30, de la Piaţa Victoriei (în dreptul service Aviatorilor)
  • Turiştii se vor prezenta la locul de îmbarcare cu cel puţin jumătate de oră mai devreme faţă de ora de plecare menţionată;
  • Aşezarea în autocar/microbuz va fi realizată de către ghidul însoţitor conform diagramelor de îmbarcare (în funcţie de ordinea înscrierii turiştilor);
  • Deşi se fac toate eforturile pentru a opera tururile aşa cum sunt prezentate, în unele situaţii, independente de voinţa noastră, poate fi necesar să facem modificări la traseu sau ordinea obiectivelor din itinerar;
  • Numărul minim de participanţi pentru a se putea organiza acest program este de 35 persoane. Supliment pentru grup de 20 persoane: +30 lei/persoană.  • [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]